Finansiella förvaltningstjänster

Alla lagstadgade ekonomiförvaltningstjänster med professionalism

Med vår hjälp känner du alltid till ditt företags aktuella ekonomiska situation, och vi garanterar det till dig med din egen personliga revisor och moderna elektroniska redovisningsrutiner. Vi är alltid stolta över det arbete vi gör för våra kunders framgång, eftersom vi alltid sköter ekonomi- och löneadministration i tid och med hög kvalitet.

Bokföring

För att stödja ditt företags framgång kommer vi att förbereda bokföringen åt dig och rapportera till dig i tydliga siffror och grafer över din verksamhet. Detta ger dig tid att fokusera på det väsentliga. Våra tjänster är skräddarsydda efter kundföretagets behov och genom månadsmöten ser vi till att din servicepalett innehåller tjänster som stödjer din verksamhet.

Vi kommer att rapportera situationen för ditt företag till dig efter varje skatteperiod tydligt och med hänsyn till dina specifika behov. Vi hoppas att din kalender även ska innehålla tid för ett möte ansikte mot ansikte minst var tredje månad, så att du också personligen får råd och tips från din revisor.

Bostadsföretagsredovisning

Ett bostadsföretag är ansvarigt som ett företag. Bokföring bör läggas ut på en professionell när du vill sköta allt på en gång. Vi tillhandahåller ekonomistyrningstjänster för att stödja ägare. Vi sköter bostadsföretagets bokföring med professionalism och erfarenhet. Vi skräddarsyr våra tjänster för att passa dina behov.

Vårt tjänsteerbjudande inkluderar:

  • Bokföring och bokslut
  • Leasingredovisning
  • Motpartsredovisning
  • Användarersättningsredovisning
  • Lönebokföring
  • Rapportering
  • Skatteåterbäring

Reskontra förvaltning

För att göra det enklare att spåra ditt kassaflöde tar vi hand om din affärsbok och ser till att dina räkningar betalas i tid. Elektronisk reskontrahantering säkerställer att information lagras och klassificeras på en plats där du kan komma åt vilken verksamhet du än gör.

Med reskontran kan du se aktuell situation för vilka fakturor som fortfarande är öppna och vilka som redan har löpt ut. Med inköpsreskontran kan du förutsäga framtida utgiftsposter och få en uppdaterad bild av vad ditt företag faktiskt spenderar på.

Löneadministration

Lämna din lönehantering till oss så att du kan fokusera på att växa ditt företag. Löneadministration är, liksom andra områden inom ekonomisk förvaltning, strikt reglerad i lag. Det är särskilt viktigt att anmälningar och utbetalningar relaterade till ditt företags löner hanteras i rätt tid.

Vår avdelning sköter beräkningen och utbetalningen av löner för din räkning i rätt tid och kommunicerar med företagaren löpande.

Fördelar med elektronisk ekonomihantering

Vi använder elektroniska ekonomistyrningssystem för att stödja ditt företags ekonomistyrning och övervakning. Alla företag är olika, med olika servicebehov, så vi skräddarsyr var och en av våra kunders servicepalett individuellt. Med hjälp av e-ekonomistyrningsverktyg är det möjligt att bygga stora enheter med effektiva funktioner, för att tillgodose varje kunds behov.

Fördelarna med e-finans är flerdimensionella: e-verktyg möjliggör lagring, strukturering och bearbetning av information i ett enda system.
Realtid och respons, spårning och tidsbesparingar förverkligas när entreprenörer och revisorer har tillgång till processdata när som helst och papperskriget kan överges.

Mjukvaror

Vi väljer alltid ett ekonomistyrningssystem för redovisning efter kundens behov och önskemål. Det finns flera redovisningssystem att välja mellan, sida vid sida; våra största och mest populära system är Netvisor och Procountor. Vid behov ser vi även i AdminetFivaldi och Netbaron miljöer. För att göra kvittot rumba enklare använder vi bland annat eTasku och vår egen tjänst Talousvirta, som gör att du enkelt kan spara kvitton utan att fysiskt arkivera pappren.

När vi rekommenderar ett system överväger vi alltid vilken typ av lösning som bäst tjänar ditt företag och din verksamhetsmodell. Systemen är designade för att stödja och förenkla ekonomihanteringsprocesser och med noggrann implementeringsträning säkerställer vi att en effektiv användning också är möjlig från entreprenörens sida.

Vi erbjuder även möjligheter till externa integrationer, såsom affärssystem och e-handelsplattformar, för att ytterligare minska det manuella arbetet och maximera fördelarna med din verksamhet genom ekonomistyrning.