Lakisääteiset tilintarkastukset yrityksille

Tilintarkastuspalvelut

Tarjoamme yrittäjälle laadukkaat tilintarkastuspalvelut ammattitaidolla Yrityskonsulttien kautta. Noudatamme työssämme äärimmäistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta, jotta voisimme tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Henkilökohtainen palvelu on meille tärkeää, jotta voimme varmistua asiakkaan toiveista ja tarpeista tilintarkastuspalveluihin liittyen.

Palvelutarjontaamme kuuluu mm:

• Lakisääteiset tilintarkastukset
• Yleisluontoiset tarkastukset
• Osakeyhtiölakiin perustuvat erityistarkastukset ja lausunnot
• Liikennelupien tarkastukset

Erityistoimeksiannot

Yrityskonsulttien tilintarkastaja suorittaa tarvittaessa myös erityistoimeksiannot, jotka eivät laajuudeltaan tai varmuustasoltaan vastaa lakisääteistä tilintarkastusta. Näissä toimeksinnoissa tilintarkastaja tekee tarvittavat tarkastukset tai toimenpiteet, ja laatii niistä raportin ainoastaan luottamuksellisesti toimeksiantajan käyttöön.

 Erityistehtäviin kuuluu mm:

Yleisluonteinen tarkastus

 • Tilinpäätöksen oikeellisuuden tarkistaminen ja varmistaminen
 • Tilinpäätöksen taloudellisten lukujen analysointi

Erityinen tarkastus

 • Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen (usein vähemmistöosakkaille)

Due Dilingence -tarkastus

 •  Yrityskauppatilanteet, joissa kaupan kohteen kokonaiskuvasta halutaan varmuus ja halutaan selvittää mahdolliset riskitekijät.

Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuulu tilintarkastuksen lisäksi myös muut asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten lausunnot ja todistukset.tilintarkastaja tekee tarvittavat tarkastukset tai toimenpiteet, ja laatii niistä raportin ainoastaan luottamuksellisesti toimeksiantajan käyttöön.

Palvelutarjontaamme kuuluu mm:

 • Sulautumis- / jakautumissuunnitelman lausunnot
 • Lausunnot osakepääoman maksun yhteydessä
 • Muut osakeyhtiölain mukaiset lausunnot
 • Velallisen taloudellisen tilanteen selvittäminen
 • Lausunto apporttiomaisuudest
 • Rahoitusjärjestelyyn liittyvät todistukset
 • Lausunnot selvitystilan lopettamisesta / toiminnan jatkamisesta
 • Lausunnot liikennelupien haltijoiden taloudellisista voimavaroista
 • Muut lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvat lausunnot ja todistukset
  Ota yhteyttä saadaksesi tarjous tilintarkastuspalveluista!​
  fiFinnish