Lagstadgad revision av företag

Revisionstjänster

Vi erbjuder entreprenören högkvalitativa revisionstjänster med professionalism genom affärskonsulter. Vi använder största omsorg och noggrannhet i vårt arbete för att få bästa möjliga resultat. Personlig service är viktig för oss för att vi ska kunna utröna kundens önskemål och behov i samband med revisionstjänster.

Vårt tjänsteerbjudande inkluderar:

• Lagstadgad revision
• Allmänna besiktningar
• Särskilda besiktningar och utlåtanden med stöd av aktiebolagslagen
• Besiktningar av trafiktillstånd

Särskilda uppdrag

Vid behov utför revisorn för affärskonsulter även särskilda uppdrag som inte till omfattning eller säkerhet överensstämmer med den lagstadgade revisionen. I dessa uppdrag ska revisorn utföra nödvändiga kontroller eller åtgärder och rapportera dem endast i förtroende till uppdragsgivaren.

Särskilda arbetsuppgifter omfattar t.ex.:

Allmän besiktning

 • Kontrollera och verifiera de finansiella rapporternas riktighet
 • Analys av finansiella siffror i bokslutet

Särskild besiktning

 • Förtydligande av företagets ekonomiska situation (ofta för minoritetsaktieägare)

Due Dilingence Inspektion

 • Förvärvssituationer där man vill ha säkerhet om helhetsbilden av transkationsobjektet och vill reda på möjliga riskfaktorer.

Utlåtanden och certifikat

Till revisorns uppgifter hör förutom revisionen även andra uppdrag som kräver expertomdömen, såsom utlåtanden och intyg.

Vårt tjänsteerbjudande inkluderar:

 

 • Uttalanden i förslaget till fusion/delning
 • Uttalanden i samband med utbetalning av aktiekapital
 • Övriga uttalanden enligt aktiebolagslagen
 • Fastställande av låntagarens ekonomiska situation
 • Utlåtande om icke-kontanta tillgångar
 • Intyg relaterade till det ekonomiska arrangemanget
 • Uttalanden om avveckling / återupptagande av verksamheten
 • Uttalanden om tillståndshavares ekonomiska resurser
 • Övriga utlåtanden och intyg som grundar på lagar och förordningar
Kontakta oss för offert på revisionstjänster!