Expertkontrollant

Kontrollertjänster för ditt företag

Kontrollern erbjuder dig ett brett utbud av expertis inom ditt företags ekonomistyrning och övervakning. Genom att outsourca dina kontrollertjänster till oss får du all information du behöver för att driva ditt företag framgångsrikt.

Kontrollertjänster (från 4 999 kr / månad + moms och startavgift)

Tjänstens innehåll:
 • Min egen CFO som känner till företagets ekonomiska situation.
 • Skapa en budget.
 • Upprättande av en kassaflödesprognos.
 • Business Finland-rapporter eller andra engångsrapporter
 • Månadsmöten (ca 2h) med:
  – gå igenom föregående månads rapportering.
  – eventuella månatliga avvikelser ses över.
  – analysera budgeten.
  – en aktuell prognos för resultatet implementeras.
  – de frågor som ska behandlas under de kommande månaderna kommer att ses över.
  – övervaka budgeten och analysera avvikelser.
  – en kassaflödesprognos upprättas med olika intervall.
  – investeringskalkyler och avskrivningstid, t.ex. för pågående arbeten, ses över.
  – förbereda investerarrapporter samt andra intressentrapporter.
Behöver du kontrollertjänster för ditt företag?