Din egen ekonomichef för ditt företag

En ekonomiförvaltare för ditt företag

Vi hjälper dig när du behöver en mer detaljerad analys av ditt företags situation, men din egen tid räcker inte
till för att uppfatta helheten.
Med grundpaketet för våra ekonomiförvaltningstjänster håller företagaren eller företagsledningen sig uppdaterad om företagets nära förflutna och närtid. Vi övervakar din verksamhet så att du kan sova lugnare på natten.

Ekonomiförvaltarestjänster (pris 2 399 kr / månad + moms)

Tjänstens innehåll:
 • Din egen ekonomiförvaltare som kan dina affärsrutiner.
 • Månadsmöte (längd ca 1h) där:
  – vi går igenom föregående månads rapportering
  – eventuella månatliga avvikelser ses över
  – budgeten analyseras
  – få kännedom om den aktuella prognosen för vinsten 
  – de kommande frågorna som ska behandlas ses över
Behöver du en ekonomiförvaltare?