En CFO-tjänst skräddarsydd för ditt företag

CFO

Vår CFO-tjänst kan anpassas både vad gäller tjänster och tid för att passa ditt företag. CFO går hand i hand med ditt företags beslutsfattare, ger stöd i beslutsfattandet och ger det ett eget perspektiv.

En utlagd CFO har hela vår omfattande organisations kunskap och erfarenhet till sitt förfogande. Så vill vi ge dig trygghet, till exempel när ditt företags egna resurser är begränsade.

CFO-tjänster (från 8 999 kr / månad + moms och startavgift)

Tjänstens innehåll:
 • Egen CFO som känner till företagets ekonomiska situation.
 • Skapa en budget.
 • Erforderligt antal möten per månad där:
  – vi går igenom föregående månads rapportering.
  – eventuella månatliga avvikelser ses över.
  – analysera budgeten.
  – en aktuell prognos för resultatet implementeras.
  – saker att tänka på under de kommande månaderna.
  – övervaka budgeten och analysera avvikelser.
  – en kassaflödesprognos upprättas med olika intervall. 
  – investeringskalkyler och avskrivningstid ses över.
  – förbereder investerarrapporter samt andra intressentrapporter. 
 • Business Finland rapporter eller andra engångsrapporter.
 • Kartläggning och utveckling av olika processer ur ekonomisk synvinkel.
 • Deltagande i ledningsgruppens arbete vid behov.
 • Sparring i ekonomiska beslut m.m.
 • Identifiering av utvecklingsmål baserat på rapporter.
 • Identifiering av behovet av beskattning i utlandsverksamhet.
 • Sök vid behov en separat konsult eller partner för att klargöra eller hantera ärendet.
 • Samordning av utlandsverksamhet.
Behöver ditt företag CFO-tjänster?