Prislista

Högkvalitativ service till tydliga priser

Nordic C-Managements prislista är baserad på en tydlig timtaxa. Vi vill erbjuda våra kunder högkvalitativa ekonomitjänster för att hjälpa dem att lyckas. Detta stöds bland annat av den tydliga månadsrapporten som vi tillhandahåller.

Våra priser och den professionella expertis som vi har byggt upp under årens lopp garanterar att varje företag får en bra utgångspunkt för att utveckla sina ekonomiska processer på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder varje kund en personlig och skräddarsydd service.

Vår prislista:

Bokföring 599 kr/h

 • Utnämnd revisor
 • Skatteredovisning 
 • Vi hanterar cirka 10-15 ärenden per timme
 • Ungefär 40-45 exporter
 • Skatterapportering
 • Momsberäkning
 • Elektronisk säsongsskatteberäkning för Skatteverket

Ekonomiska rapporter 799 kr/h

Notera! Priset gäller även de timmar som ingår i delårsbokslutet.

 • Bokslut
 • Intäkts-, balans- och balansräkningsfördelningsrapporter
 • Upprättande av balansräkning
 • Upprättande av skattedeklaration och inlämnande till den skattskyldige.

Löneadministration 150 kr/lön

 • Lön och betalning
 • Lagstadgade åtgärder
 • Arkivering av löneuppgifter
 • Behandling av frånvaro- och semesteruppgifter

Konsultation 799 kr/h

 • Råd riktade till ditt företag
 • Expertstöd i beslutsfattande

Prisexempel

Följande exempel har hämtats från våra befintliga kunder.

Hinnasto

Aktiebolag I:

Cirka 25 vouchers / månad, två löner och en omsättning på ca
1 000 000 kr. Elektronisk redovisning används t.ex. återvinning av inköpsfakturor, samt upprättande av försäljningsfakturor.
Pris med programvara 2 200 kr / månad och bokslut 2 900 kr / år. 

Aktiebolag II:

Ca 250 vouchers / månad och ca 40 löner. Nettoomsättning ca
70 miljoner kr / räkenskapsår. Helt elektronisk redovisning används. Pris med programvara 17 000 kr / månad och bokslut 25 000 kr / år.

Byggföretag:

Ett 20-tal försäljningskvitton och 85 köpkvitton per månad. Omsättning ca 5 500 000 kr. Bolaget använder elektronisk redovisning, t.ex. återvinning av inköpsfakturor. Det totala priset med mjukvara är ca 5 000 kr / månad och bokslutet är 6 300 kr / år.

Investerings företag:

Totalt ca 40 dokument per månad. Helt elektronisk redovisning används. Totalpris inklusive programvara 2 200 kr / månad,
bokslut 4 500 kr / år.

Fler tjänster:

Finansiella konsulttjänster

CFO kommer att hålla dig uppdaterad om ditt företags senaste förflutna såväl som den närmaste framtiden.

Kontroller

Kontrollern erbjuder dig ett brett utbud av expertis för att hantera och övervaka ditt företags ekonomi.

CFO

CFO går hand i hand med ditt företags beslutsfattare, ger stöd i beslutsfattandet och ger det ett eget perspektiv.

Har du några frågor om prislistan?